Methode SuperPoeper®


Als poepprofessional werk ik onder andere met de methode SuperPoeper®. Deze methode is er op gericht om het poepprobleem gestructureerd en systeemgericht op te lossen. Medische oorzaken dienen eerst te zijn uitgesloten. De focus van deze methode richt zich op de ouders, om het kind dat al zo belast is met het  poepprobleem, zoveel mogelijk te ontlasten.

 

Werkwijze:

  • Voorafgaand aan het consult wordt er een vragenlijst toegezonden met het verzoek deze in te vullen en    retourneren. 
  • Eenmalig een 2,5 uur durend uitgebreid consult met ouders. Tijdens dit consult staat het kind en het poepprobleem centraal. Het poepprobleem wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken, verklaart en aangepakt om inzicht te bieden aan ouders.
  • Na afloop van het consult ontvang je via e-mail een uitgebreid plan van aanpak met toelichting. Hierna kan er op verzoek van de ouder nog een evaluatie plaatsvinden (telefonisch of via e-mail).

 

Tarief:

De kosten voor de uitvoering van deze methode bedragen € 245,00 inclusief btw.