Werkwijze


 

  • Aanmelding: Aanmelding kan plaatsvinden via het invullen van het contactformulier of het sturen van een email waarin u kunt aangeven wat de vraag is. U wordt dan telefonisch door mij benaderd. Rechtstreekse telefonische aanmelding is ook mogelijk. In dit telefonisch contact zal ik een inschatting maken of er mogelijkheden zijn tot een passend hulpaanbod. Hierna kunt u bepalen of u een afspraak wilt maken voor een intake gesprek.

 

  • Intake gesprek: Dit gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat de hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn. Hierna zal ik een korte uitleg geven over de verdere aanpak en het verwachte aantal gesprekken die ik nodig denk te hebben. U maakt de keuze of u akkoord gaat met een vervolg. 

 

  • Vervolg gesprek: In overleg met u wordt het plan van aanpak gemaakt. Het doel is dat je als ouder voldoende tools in handen hebt gekregen om met de aanpak te kunnen werken.

 

Training

De trainingen worden op maat aangeboden en in overleg met elkaar afgestemd.

Klik voor meer informatie op onderstaande link.