Willijam


Ik ben Willijam van Rijsewijk, getrouwd en moeder van 2 zonen van 18 en 15 jaar. 

Na mijn opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk ben ik gaan werken als pedagogisch hulpverlener in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt op de polikliniek van Kindergeneeskunde. Mijn werk bestond uit het adviseren en begeleiden van ouder en kind gericht op de opvoeding (slapen, eten, hoe om te gaan met gedrag). Daarnaast was ik werkzaam in het Kinder Incontinentie Team sinds 1998 en een gespecialiseerd team voor kinderen met overgewicht. Hier richtte ik mij op de pedagogische intake en pedagogische behandeling en begeleiding van kinderen en ouders. Door mijn ruime ervaring met een brede doelgroep (kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, ADHD en Autisme) heb ik veel kennis opgedaan van zowel de medische als psychologische achtergronden. 

Tijdens mijn werkzaamheden kreeg ik regelmatig de vraag van ouders om ze in de thuissituatie te ondersteunen en coachen specifiek gericht op de hulpvraag (bv zindelijkheid). Met name de vertaalslag vanuit advisering naar daadwerkelijk uitvoeren door ouders is soms moeilijk waardoor de laatste stap kan stagneren. Zo ontstond bij mij  het idee om na 24 mooie jaren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis al mijn expertise in een eigen “buro” tot uiting te brengen en ouders “dichtbij” te kunnen ondersteunen. Ouders in staat stellen om de dagelijkse opvoedproblemen zelf aan te kunnen pakken zodat ze meer rust ervaren in hun situatie en weer kunnen genieten van hun kind.

Mijn passie overbrengen is mijn missie!

Naast het starten van mijn praktijk in 2018 ben ik een HBO register opleiding tot Leefstijlcoach gaan volgen. Inmiddels heb ik deze opleiding succesvol afgerond en ben ik een geaccrediteerd leefstijlcoach. Deze kennis kan ik inzetten voor iedereen die kampt met overgewicht! Ik ben ervan overtuigd dat het inzicht verkrijgen in je gedrag, gewoontes en (voeding en beweeg)keuzes er voor zorgt dat je een gezonde leefstijl kunt aanleren. Of je nu een kind of een volwassene bent. Met een blijvend positief resultaat!